Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me

TEMA: EEG biofidbek

EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #288

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
EEG BIOFIDBEK
Šta je biofidbek?


Biofidbek je tehnika učenja kontrole nad sopstvenim moždanim i fiziološkim funkcijama.
Naziv potiče od engleske riječi feedback što u prevodu znači povratna informacija.
Tokom čitavog života učimo upravo putem povratnih informacija, koje nas usmjeravaju
u tome na koji način nešto radimo. Riječ biofidbek znači povratna informacija o fiziološkim
funkcijama. Neurofidbek je biofidbek EEG.

Koliko je biofidbek u upotrebi?

Biofidbek tehnika se u svijetu primjenjuje više od pedeset godina. Brojne studije širom svijeta pokazale su da je izuzetno korisna u praksi kod djece, adolescenata i odraslih. Razlog tome je i objektivnost rezultata.
Trebalo bi napomenuti da biofidbek ne podrazumijeva liječenje, već proces učenja
kroz kontinuirani trening nalik učenju bilo kog sporta ili nove vještine, samo što nam u ovom slučaju trening pruža mogućnost da upoznamo naše tijelo i um, da shvatimo na koji način oni reaguju u različitim situacijama i da naučimo da ih kontrolišemo. Na taj način značajno unapređujemo naše zdravlje i efikasnost u svim životnim aspektima.

Kako biofidbek funkcioniše?Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, prilikom biofidbek treninga odgovarajući uređaji se postavljaju na određene dijelove tijela, snimaju senzorima, zatim se ti signali prenose u kompjuter gde se vrši njihova obrada uz pomoć posebnog programa i na ekranu se prikazuju rezultati koji nam daju objektivnu sliku o našim moždanim i fiziološkim funkcijama. Fiziološki parametri koji se mjere su: provodljivost kože, respiracija (disanje), temperatura tijela, srčani ritam i tonus mišića. Tokom biofidbek treninga ovladavamo tehnikama na koji način ih možemo svjesno
kontrolisati.Možemo naučiti da poboljšamo našu cirkulaciju, da otklonimo napetost mišića, da se naučimo pravilnom dijafragmatskom disanju koje je osnova postizanja mentalne i fizičke relaksiranosti, da smanjimo provodljivost kože, jer što je ona veća, znojenje je izraženije, a to se često sreće kod anksioznih i fobičnih osoba. Neurofidbek ili ‘trening mozga’ je usmjeren na detekciju moždanih funkcija.


Posredstvom već pomenutih uređaja, koristeći EEG, dobijamo informacije o određenim frekvencijama moždanih talasa. Svako mentalno stanje ima karakteristične moždane talase. Neurofidbek trening se izvodi uz pomoć video animacija, a koje se pokreću upravo aktivacijom moždanih talasa, njihovim inhibiranjem ili pojačavanjem. Cilj treninga je da se ustaljeni obrazac funkcionisanja zamijeni novim, željenim i adekvatnim. Dobijeni nalazi se prezentuju roditeljima djeteta ili odrasloj osobi koja učestvuje u treningu. Formira se detaljan plan narednih biofidbek tretmana koji su usmjereni na postizanje optimalnih vrijednosti tj. rad na usklađivanju EEG ritmova i dobijanju željenog stanja.

Gdje se biofidbek primjenjuje?

Polje primjene biofidbeka je veoma široko. Koristi se u tretmanu velikog broja problema. Neki od njih su: poremećaj ponašanja (ADHD), pažnje i koncentracije (ADD), poremećaj školskih vještina, poremećaj učenja, čitanja i pisanja, mucanje, hroničan umor, nesanica, stalna zabrinutost, stres, anksioznost, depresija, bolesti zavisnosti, tenzione glavobolje, migrene, napetost mišića, nepravilno disanje…
Međutim biofidbek se koristi i u tretmanu vrhunskog postignuća u raznim životnim oblastima (sportu, biznisu, muzici…)
Veoma je važno napomenuti da se kombinovanjem biofidbek metode sa defektološkim tretmanom kod nekih poremećaja najbolje postiže željeni cilj, odnosno sveobuhvatna promjena.
Primjena biofidbek tehnike je sigurna i nema nikakve negativne efekte. (Izvor:centarzabiofidbek.com)


Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #290

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Na čemu se zasniva neurofidbek trening?

Neurofidbek je zasnovan na dvije osnovne pretpostavke:

1. Električne aktivnosti mozga-moždani talasi-odražavaju odredjena mentalna stanja
2. Moždani talasi se mogu trenirati. Treningom kandidat nauči da podigne ili inhibira odredjene moždane frekvencije, i tako voljno postigne željena mentalno emotivna stanja.

Važno je napomenuti da nema dobrih ili loših moždanih frekvencija. Sve frekvencije su prikladne i dobre u odredjeno vrijeme i za odredjena stanja i aktivnosti. Fleksibilni i efikasni mozgovi uspijevaju da brzo i lako promijene frekventne opsege i skakuću iz jednog u drugi u skladu sa zahtjevima realnosti. To je nešto slično kao brzine kod automobila. Sve su potrebne i dobre, zavisno od uslova vožnje. Neurofidbek trening je učenje da se brzo i efikasno prilagodi "brzina mozga" uslovima "vožnje".
Obično se moždani talasi svrstavaju u četri opsega frekvencija-učestalosti u sekundi: (u neurofidbek treningu se koristi kompleksnija klasifikacija) Teta(4-7 Hz), Alfa(8-12Hz), Beta(13-20) i Gama(iznad 20). talasiKlasifikacija koja se najčešće koristi u neurofidbek treningu pravi ovakvu podjelu: 0,5-3 Hz delta, 3-5 niski teta, 6-8 teta, 8-10 niski alfa, 11-13 visoki alfa, 13-15 SMR, 16-20 beta, 19-37 Hz visoki beta (dele se na nekoliko podgrupa -od 19-23 anksioznost, 24-36 ruminacije, opsesivne misli), 38-42Hz Sheerov ritam(Gama).
Cilj treninga je da se uvježba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako doživljavamo koje stanje aktivnosti, i kako da voljno predjemo u ono stanje koje nam je potrebno za odredjenu aktivnost. Generalno, i uprošćeno, Beta(13-18Hz) i Gama (od38-42Hz) su korisni za intelektualne aktivnosti i koncentrisano obavljanje odredjenih poslova, koncentraciju, Alfa stanja su dobra ako želimo relaksiranu budnost, meditaciju..., a Teta mogu biti korisni za kreativnost, dnevno sanjarenje, maštanje, pojavljuju se i kod prisjećanja, aktivacije memorije (teta talase ponekad nazivaju putem u nesvjesno). Naravno, važnu ulogu u treningu igra i mjesto na glavi na kojem se postavljaju elektrode. Mogu se trenirati odredjeni regioni mozga za poboljšanje specifičnih funkcija koje ti regioni obavljaju.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #291

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Šta je ADD i ADHD?

To su skraćenice, ADD je akronim od “attention deficit disorder”, a ADHD je akronim od “attention deficit hyperactivity disorder”. Na našem jeziku to bi značilo deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti.
Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svijetu ukazuju na to da je sve veći procenat djece kod koje je dijagnostifikovan deficit pažnje.Ovi poremećaji pažnje kod djece uglavnom se ispoljavaju kroz 4 osnovne karakteristike ponašanja:

1)Selektivna pažnja: djeca sa ADD funkcionišu u dva ekstrema pažnje, za razliku od većine čija se pažnja održava u srednjim vrijednostima veći dio vremena.
Ona mogu imati ekstremni fokus pažnje, ali samo u situacijama koje su za njih nove i interesantne (najčešće su to video igrice ili gledanje T.V.), i izrazito lošu koncentraciju kada su u pitanju svakodnevne školske aktivnosti.

2)Pometenost: lako im se pometi tok misli, privuče ih i odvuče bilo koja spoljašnja stimulacija, ili bujica ideja koje nisu u funkcionalnoj vezi sa zadatkom koji obavljaju.

3)Impulsivnost: akcija ide prije refleksije, što ih često dovodi u opasnost i nevolje.

4) Hiperaktivnost. Pretjerana aktivnost koja je neprikladna situaciji. Većina ovih osobina javlja se kod sve djece povremeno. Kod djece sa poremećajima pažnje prisutna je većina ovih osobina, veći dio vremena, i u ektremnijem obliku. Čest pratilac ADD su drugi problemi u učenju kao što su disleksija, disgrafija, diskalkulija…
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #293

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Međutim, jedan broj stručnjaka smatra da ADD nije ni poremećaj, a ni deficit pažnje, u uobičajenom smislu riječi. Djeca sa ADD osobinama su, po mišljenju tih stručnjaka, jednostavno, drugačija. Kao što su to, na primer, lijevoruka deca. Lijevorukost, kao ni ADD, nije poremećaj, već različitost. U vrijeme kada su nastavnici i roditelji “prevaspitavali” lijevoruku djecu da pišu desnom rukom, i lijevoruka djeca su se osećala hendikepiranom. To se uglavnom dešava sa djecom koja imaju ADD sklop crta. Školski sistem nije napravljen po njihovoj mjeri, pa se osjećaju hednikepiranima i gube samopoštovanje. Za takvu decu ne možemo reći da imaju poremećaj, već da su, zbog svojih osobina, zbog svoje različitosti, u lošijoj situaciju nego druga djeca čije su osobine prilagođenije školskom sistemu.

Osobe sa ADD strukturom imaju izvjesnu neurobiološku različitost koja dovodi do toga da misle drugačije, ponašaju se drugačije i uče drugačije.

Kada je dijete «nevaspitano», nedisciplinovano, lijeno, nepažljivo, impulsivno...obično ćemo čuti «dijagnozu» da je to nedostatak kućnog vaspitanja. Neurološke studije u kojima je proučavano funkcionisanje mozga osoba sa ADD strukturom upućuju na zaključak da je nešto drugo u pitanju. Kod osoba sa ADD strukturom postoje izvjesne neurofiziološke različitosti koje utiču na to da one procesuiraju informacije na drugačiji način, uče i ponašaju se
drugačije.

Kakve su to neurofiziološke različitosti kod ADD struktura?

Elektroencefalograf (EEG) je instrument koji mjeri električnu aktivnost mozga, takozvane «moždane talase». EEG je snimak moždanih talasa električnih aktivnosti mozga uhvaćen sa površine lobanje, i smatra se da odražava elekrične aktivnosti spoljašnjih struktura mozga. Na EEG snimku svakog čovjeka možemo vidjeti da mozak proizvodi talase različite učestalosti (frekvencije) i različite snage impulsa (amplitude). Određeni opsezi moždanih
frekvencija dobili su svoje nazive po grčkim slovima: Delta (0,5-4 Hz), Teta (4-8 Hz), Alfa (8-12Hz), Beta (13-35), Gama (35-50Hz)... EEG studije su pokazale da, kod osoba sa ADD strukturom, postoje izraženije sporije električne
aktivnosti (Teta), posebno u frontalnom režnju mozga.

Neurofidbek trening

Neurofidbek je neka vrsta sporta za mozak. Znamo da se vježbom može povećati snaga mišića. Bodi bildingom vježbači povećavaju i obim mišića, njihovu masu. Nešto slično se može raditi i sa mozgom. I mozak se može
«bildovati». Neurofidbek trening je, «teretana» za mozak, trening kojim se stimulišu nervne veze da rade bolje i brže, da se stvaraju nove veze, i da se postigne bolja koncentracija. Neurofidbek nije liječenje bolesti, već sport za
mozak.
Kako izgleda neurofidbek trening? Na skalp djeteta se prikače elektrode i senzori (ništa ne boli) koji snimaju električnu aktivnost sa glave ( moždani talasi) i prenose je do kompjutera. Napominjemo da neurofidbek aparati ne vrše nikakvu stimulaciju, već samo snimaju moždane talase vježbača. Neurofidbek je potpuno bezbjedna procedura. Nema negativnih efekata. Za vrijeme treninga dijete treba da sjedi mirno i gleda u ekran. Na početku se napravi EEG snimak koji pokazuje koje frekvencije dominiraju u moždanim talasima djeteta. To izgleda
ovako:Na ekranu se može videti sirovi EEG zapis (dole), histogram koji pokazuje frekvencije (od 0-40Hz) moždanih talasa i njihove amplitude (lijevo) i trodimenzioni prikaz moždanih talasa u vremenu (desno). Softver neurofidbek uređaja momentalno proračunava odnos brzih (beta) i sporih (teta) talasa i prikazuje na ekranu Teta/Beta racio koji govori o stepenu koncentracije. Što je teta-beta racio manji, to je koncentracija bolja. Na ekranu možemo vidjeti da program proračunava i procenat vremena u kojem je koncentracija dobra (kad je teta-beta racio manji od norme za određeni uzrast.) Na gornjem ekranu možemo da vidimo jedan tipičan EEG snimak ADD djeteta. Visoke «planine» na trodimenzionalnom snimku pokazuju snažne amplitude talasa u opsegu od 4-8 Hz (teta) i daleko slabije amplitude u opsegu 15-19Hz (beta). Prosječni teta-beta racio na snimku je 5,30. Norma za uzrast djeteta na kojem je napravljen snimak je: teta-beta<3. Procenat vremena u kojem je koncentracija dobra je samo 14, 16%.
Nakon snimanja bazičnog funkcionisanja, prelazi se na trening. Trening se odvija kroz igranje kompjuterskih neurofidbek igrica koje se pokreću mislima. Nema miša, nema džojstika. Misao je akcija. Dijete može da igra
igricu samo ako kontroliše svoj stepen koncentracija. Sa padom koncentracije, igrica stane. Evo prikaza jedne od brojnih neurofidbek igrica:Zadatak djeteta na ovom ekranu je da natjera kuglu mislima da sruši čunjeve. Da bi to postiglo, ono mora da potisne amplitudu teta talasa ispod 17 mikrovolti (graničnik na skali teta pored patuljka je postavljen na 17), da
kontroliše pokrete, da bude mirno (graničnik EMG-pokreta mišića je postavljen na 7 mikrovolti) i da podigne snagu beta talasa iznad 4,5 mikrovolti. To može ako je mirno i koncentrisano. Tada se kugla kreće i čuje
se muzika (zvučna povratna informacija da radi dobro). Čim koncentracija padne, kugla stane. Ako porastu teta talasi, čovječuljak se namršti i kaže «Oooh!». Zavisno od brzine igranja i uspješnosti u rješavanju zadataka dijete
dobija poene. Za određeni broj poena dobija se nagrada. Za vrijeme treninga, trener na svom ekranu vidi brojne statističke pokazatelje, teta-beta racio (trenutni, prosječni, procenat dobre koncentracije u vremenu...) i podešava
zadatke tako da budu teški onoliko koliko je potrebno da bi djetetu bili izazovni, ali da ih može riješiti uz određeni napor. Kako dijete napreduje u sposobnostima kontrole svojih moždanih talasa zadaci se postepeno otežavaju, sve dok se ne dođe do željenog nivoa funkcionisanja. (Izvor:biofidbek.com)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #297

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Neurofidbek pomaže kod autizma

Pokazalo se da neurofidbek može biti od koristi i djeci oboljeloj od autizma da poboljšaju verbalnu, fizičku i socijalnu komunikaciju. Rezultati rada sa djecom uz pomoć ove metode vidljivi su u poboljšanom govoru, komunikativnosti, balansu, razumijevanju i poboljšanoj, prikladnijoj facijalnoj ekspresiji. EEG biofidbek trening očito pomaže takvoj djeci da smanje čulnu preosjetljivost, i da prikladnije reaguju na promjene u okolini. (često su njihove reakcije na svaku promjenu rutine dramatične)U radu sa autističnom djecom prvo se treba priključiti aktivnostima koje dijete obavlja, šta god da radi. Onda postepeno uključivati dijete u ono što vi želite da radi. Na početku, ako je moguće, nemojte pričati. Koristite tjelesne signale. Ako morate da pričate, onda samo nekoliko riječi, kratke, vrste, direktne komande. Ova djeca slabo generalizuju i ono što nauče mora se ponoviti u različitim situacijama i sa različitim ljudima. Djeca koja su bila na neurofidbeku bolje generalizuju. Kasnije verbalna komunikacija postaje dostupnija, preko pričanja priča se mogu učiti socijalne vještine.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: EEG biofidbek 5 godina 2 meseci ago #299

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Epilepsija i neurofidbek treningNa EEG snimcima, kod osoba koje imaju epilepsiju, mogu se vidjeti snažne niskofrekventne aktivnosti iznad oblasti koje su žarišta. Logično je pretpostaviti da bi snižavanje amplituda tih aktivnosti iznad i oko žarišnih lokacija, uz pomoć neurofidbek treninga, trebalo da bude konstruktivan pristup, da daje rezultate u smislu smanjivanja snage i učestalosti napada, te smanjivanja potreba za lijekovima. Međutim, pošto su osobe sa EP problemima uglavnom pod lijekovima, teško je razgraničiti uticaj lijekova i uticaj NFB treninga. Nema ozbiljnijih kliničkih studija koje bi, na dovoljno kontrolisan način, ispitale uticaj NFB treninga na EP. Ali, priličan broj kliničkih izvještaja govori o tome da podsticanje SMR aktivnosti mozga može imati pozitivne efekte kod osoba koje imaju grand mal padavicu, parcijalne kompleksne napade i li bilo koji tip epilepsije sa motornim komponentama. Kliničari uglavnom postavljaju jednu aktivnu elektrodu /kanal A/ iznad žarišta i tu inhibiraju spore talase (teta), a drugu aktivnu elektrodu /kanal B/ pomjeraju iz seanse u seansu iznad senzorimotornog regiona. Najčešće je postavljaju na C3 i C4 gde podstiču aktivnosti od 13-15Hz /SMR - senzorimotorni ritam/. (Izvor: biofidbek.com)

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Time to create page: 0.616 seconds