Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me

TEMA: Samopoštovanje djeteta

Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #160

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
SAMOPOŠTOVANJE DJETETASamopoštovanje je blisko povezano sa načinom na koji čovjek vidi i doživljava samog sebe. Određeni autori tvrde da je samopoštovanje zapravo kombinacija dva osjećanja: osjećanja ličnih mogućnosti ("mogu") i osjećanja lične vrijednosti ("vrijedim").
Ovi autori definišu lične mogućnosti kao sposobnost suočavanja sa problemima i uspjesima u životu i posjedovanje samopouzdanja, a ličnu vrijednost definišu kao čovjekovo osjećanje da ima pravo da bude sretan i da stremi ka svemu što mu pričinjava zadovoljstvo i da to pravo realizuje i brani.
Malo dijete je u procesu razvoja i izgradnje sopstvene ličnosti, a taj proces počinje veoma rano sa diferencijacijom Ja, prepoznavanjem sopstvenog odraza u ogledalu, korišćenjem prvog lica, prepoznavanjem svojih stvari i razvojem samoprocjene, što najprije počinje ocjenom druge osobe sa kojom se dijete poredi, a kasnije i prepoznavanjem i ocjenom sopstvenog ponašanja, što se dešava pred sam kraj ovog stadijuma, otprilike u uzrastu od pet do šest godina.
Neophodno je početi raditi na samopoštovanju kada dijete počne da se diferencira od drugih ljudi oko sebe i kada se kod djeteta pojavi svijest o samome sebi. Aktivnosti treba da budu usmjerene na to da dijete uči da prihvata samo sebe, da želi da bude to što jeste i da bude zadovoljno sobom, kako fizički tako i psihički, da prihvata da
je počinilo grešku i da želi da je ispravi, da uživa u sopstvenim uspjesima i da radi na smanjenju neuspjeha.
Za adekvatan razvoj samopoštovanja kod djeteta takođe je bitno da se sa djecom rade one aktivnosti koje razvijaju samopouzdanje i povjerenje djeteta u svoje sve veće sposobnosti.Preporučljivo je da vaspitač(ica) uvijek ima na umu da običan, ali nespretno sročen komentar u vezi sa nekom djetetovom greškom ili netaktičnu ocjenu djetetovog ponašanja djeca mogu doživjeti kao odbacivanje, što svakako može imati loše a ponekad i nepopravljive posljedice i naškoditi zdravom razvoju samopouzdanja.
Dešava se ponekad da neki izraz ili čin odbijanja, koji je odraslima možda neprimjetan, ali je djetetu očigledan, u velikoj mjeri utiče na samopouzdanje djeteta, npr. neobraćanje pažnje, nedavanje djetetu dovoljno prostora da se izrazi i da djeluje po svom nahođenju, nedavanje ljubavi koja mu je potrebna, nekomuniciranje s njim ili veoma rijetko komuniciranje itd.
Prema djetetu treba postupati kao prema nježnom cvijetu čije se latice ponekad mogu polomiti samo jednim prijekim pogledom ili nesmotrenom izjavom.

Svjetsko udruženje vaspitača u ranom djetinjstvu (AMEI-WAECE)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #161

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Osobine djeteta visokog samopoštovanja:• Lako sklapa prijateljstva, te se uspješno zabavlja samo ili u društvu s drugom djecom;
• Veselo je i puno energije, koju često prenosi i na drugu djecu;
• Uspješno sarađuje s vršnjacima i odraslima;
• Zna donositi odluke;
• Kreativno je;
• Sigurno je u svoje sposobnosti;
• Radi bolje i uz manji napor;
• Zadovoljnije je svojim radom;
• Očekuje uspjeh.

Osobine djeteta niskog samopoštovanja:• Nije zadovoljno sobom;
• Podcjenjuje se;
• Ima negativno mišljenje o sebi;
• Svoje neuspjehe pripisuje vlastitoj nesposobnosti;
• Uspjeh pripisuje sreći;
• Sklono je tražiti odobravanje od drugih;
• Očekuje da će doživjeti neuspjeh i da će ga drugi odbaciti;
• Češće se sukobljava s roditeljima.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #162

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Razvoj samopoštovanja

Prve znakove samopoštovanja u djece naziremo u drugoj godini života. Djeca u tom dobu počinju shvatati sebe same odvojeno od svoje majke i drugih značajnih osoba u njihovu životu.

S tri godine djeca počinju donositi prve sudove o sebi i vrednovati poruke koje dolaze iz vanjskog svijeta a odnose se na njih. U tom dobu pokazuju i snažnu želju da učine nešto samostalno i stoga često čujemo NE i NEĆU kad im pokušavamo nešto da nametnemo.

U predškolskom dobu intenzivno uče nove vještine (npr. vezanje cipela, crtanje i sl.), te postaju svjesna kako svojih interesa, tako i svojih sposobnosti u pojedinim područjima njihove aktivnosti. U ovom dobu djeca prvi put svoj rad počinju upoređivati s radom druge djece i tako stvaraju sliku o vlastitoj vrijednosti.

Polaskom u školu djeca se još intenzivnije počinju upoređivati sa svojim vršnjacima (koliko je visoko u odnosu na druge, kako piše, koliko brzo računa ili trči). U školskoj sredini djeca imaju priliku prepoznati svoje dobre i loše strane.
U opisu sebe koriste riječi koje se odnose na:
• njihove fizičke, socijalne i intelektualne kompetentnosti,
• percepciju funkcionisanja u školi,
• osobine koje su vezane za porodicu, vršnjake i svoju emocionalnu zrelost.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #163

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Šta je važno dječacima, a šta djevojčicama?

Kako to istraživanja pokazuju, dječacima su važnije njihove sposobnosti i talenti, a djevojčicama tjelesni izgled i uspjeh među vršnjacima.

Da li se samopoštovanje mijenja?

DA. Čak se i osobe koje imaju visoko samopoštovanje, ponekad nađu u razdoblju života u kome se ne mogu pohvaliti dobrim mislima o samima sebi.
Istraživanja pokazuju da je u srednjem (od 6. do 10. godine) i kasnom djetinjstvu (od 10. do 12. godine) samopoštovanje uglavnom stabilno.
U adolescenciji dolazi do mnogih promjena. Prema većini autora, početkom adolescencije (oko 12 godina) samopoštovanje uglavnom opada, a povećava se opet polaskom u srednju školu. Neki istraživači ukazuju da čak 1/6 adolescenata ima hronično nisko samopoštovanje.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #164

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
I djeca trebaju donositi odluke

Već mlađa djeca (3 i više godina) su sposobna donositi prve odluke (ako im to dopustite): “Želiš li obući plave ili zelene čarape?”,”Koji sok želiš?”
Starija djeca spremna su donositi i važnije odluke, pogotovo ako ih na to pripremite.
Samostalno donošenje odluka i rješavanje problema prilika je za dijete da preuzme odgovornost za svoje ponašanje. Naučiće da svi ponekad griješimo u svojim odlukama i da se greške mogu ispraviti.
I ne zaboravite: ljudski je griješiti.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odgovor: Samopoštovanje djeteta 5 godina 6 meseci ago #165

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Postavljanje ciljeva

Vrlo je važno da su ciljevi realni s obzirom na djetetovu dob i sposobnosti. Ciljevi koji su djetetu neostvarivi vode ga ka razočarenju i osjećanju bespomoćnosti.
Znate li priču o buvi koja je uhvaćena u kutiju šibica? Skakala je i skakala ne bi li izašla na svjetlo dana, međutim, stalno je udarala u poklopac kutijice. Na kraju se umorila. A kad su kutijicu otvorili... ona više nije ni pokušavala.
Za ostvarenje ciljeva potrebno je odrediti male ciljeve-korake čije ostvarenje će dijete dovesti do konačnog cilja.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Time to create page: 0.669 seconds