Štampa

NORMALAN MOTORIČKI RAZVOJ DJETETA U PRVOJ GODINI ŽIVOTA

Posted in SP članci

Rano uočavanje i prepoznavanja odstupanja od normalnog motornog razvoja djeteta, bilo od strane stručnjaka ili pak roditelja je izuzetno važno. Zahvaljujući novim saznanjima moguće je rano prepoznati odstupanja od normalnog motornog razvoja, kao i pravovremeno otpočeti rehabilitaciju djeteta sa uočenim neurorazvojnim smetnjama.

Vrlo dobro se znaju rizici i posljedice velikih oštećenja mozga, rizičnih za nastanak cerebralne paralize, ali se danas znaju i rizici i posljedice malih oštećenja mozga, koja su znatno češća nego što se mislilo. Naročito se to odnosi na populaciju prijevremno rođene djece, čiji razvoj mora biti pod intenzivnim nadzorom. Zbog manjih moždanih oštećenja djeca mogu biti nespretna, imati određenih problema u školi, ali i u ostvarivanju socijalnih i emotivnih potreba.

Motorički razvoj zdravog djeteta odvija se potpuno spontano, prema prirodnim zakonima kretanja. Kardinalne motoričke funkcije kao što su bočni transferi, sjedenje, puzanje i hod, zavise od zrelosti centralnog nervnog sistema i lokomotornog aparata, posebno kičmenog stuba, a ne od zainteresovanosti roditelja i ljekara da ubrzaju ovaj razvoj. Međutim, zainteresovan roditelj i dječiji ljekar, ako kontinuirano prate razvoja djeteta, mogu primijetiti odstupanja u njegovom motoričkom razvoju.


Šta je potrebno znati za praćenje djeteta tokom njegovog prvog mjeseca života?

TEMA: Normalan motorički razvoj djeteta u prvoj godini života

Štampa

ŠUM NA SRCU I UROĐENE SRČANE MANE

Posted in SP članci

Šum na srcu je česta skoro svakodnevna pojava u pedijatrijskoj praksi. Smatra se da više od 50% zdrave djece ima šum na srcu i naziva se funkcionalni ili fiziološki šum. Dječiji ljekari ga najčešće otkriju tokom infekcije djeteta praćene povišenom temperaturom. Naravno, iskusan pedijatar je sposoban da napravi razliku između fiziološkog i organskog šuma i najčešće ne saopštava odmah roditeljima da njihovo dijete ima šum. Potrebno je sačekati da prođe infekcija i uporediti kvalitet i jačinu ovog šuma - ako je šum slabiji ili je nestao, potpuno je sigurno da se radilo o fiziološkom šumu, a ukoliko je šum istog intenziteta potrebno je uputiti dijete dječijem kardiologu. Promenljivost jačine šuma u osnovi karakteriše funkcionalni šum, za razliku od šuma kod bolesnog srca koji je uglavnom mnogo jači i bitnije se ne mijenja tokom vremena.

Kada roditelji saznaju da njihovo dijete ima šum na srcu potrebno je da obave konsultaciju sa dječijim kardiologom koji će obaviti auskultatorni pregled, snimiti EKG i nakon urađenog ultrazvučnog pregleda srca djeteta isključiti ili potvrditi postojanje srčane mane. Pregled kod dječijeg kardiologa nije hitan, posebno ako dijete nema nikakvih tegoba. Naročito se to odnosi na veću djecu, djecu uzrasta preko 2 godine. Sve teške urođene srčane mane se po pravilu ispoljavaju u prvim danima ili mjesecima života, pa je vjerovatnoća da dijete, kome su ljekari prvi put otkrili šum u školskom uzrastu, ima tešku srčanu manu, veoma mala.

TEMA: Šum na srcu, sve o šumovima na srcu

Štampa

ISHRANA BEBE U PRVOJ GODINI ŽIVOTA

Posted in SP članci

 ČIN DOJENJA je najprirodniji odnos majke sa novorođenim djetetom. Tim činom majka osigurava svom djetetu hranu, toplinu, zaštitu, odgoj i socijalnu stimulaciju. Dojenje pruža majci priliku da se na poseban način zbliži sa svojom bebom...Mlijeko žene posisano s očišćene i za dojenje pripremljene dojke je sterilno i sadrži brojne imunološke faktore koji štite dijete od infekcije. Prva tečnost s kojom se beba, u svojoj ishrani, susreće i koju, odmah po rođenju, počne sisati je kolostrum. Kolostrum je sekret mliječnih žlijezda koji se javlja krajem trudnoće i prvih dana nakon rođenja djeteta. Žut je od karotina, a sadrži više bjelančevina i imunoglobulina od zrelog mlijeka. Novorođenu bebu treba odmah staviti na majčine grudi da počne dojiti. Vrlo je značajno da se nakon poroda majka i beba ne odvajaju jer je dokazano da plač djeteta izazva curenje mlijeka iz dojki. Plač bebe je i najčešći signal za dojenje.Tokom prvog mjeseca života novorođenče samo uvede određeni raspored hranjenja koji se kreće od 6 do 8 obroka na dan.

TEMA: Ishrana djeteta u prvoj godini života

Štampa

REANIMACIJA NOVOROĐENČETA

Posted in SP članci

Najveći procenat novorođenih beba ulazi u spoljnji /ekstrauterini/ život bez poteškoća, njih oko 90%. Zahtjevaju vrlo malu ili nikakvu pomoć da spontano prodišu i uspostave regularne respiracije.
Oko 10% novorođenih beba nalazi se u situaciji da im je potrebna određena pomoć kako bi prodisala odmah po rođenju.
Jedan procenat tek rođenih beba traži reanimacione mjere da bi preživjele.

Precizno ćemo to opisati.

TEMA: Perinatalna asfiksija, reanimacija rođene bebe i posljedice

Štampa

EVROPSKE SMJERNICE ZA LIJEČENJE NEONATALNOG RDS-a

Posted in SP članci

Međunarodne smjernice za liječenje neonatalnog respiratornog distres sindroma koje je sastavila grupa evropskih eksperata:


SAŽETAK
Uprkos postignutom napretku u perinatalnom liječenju novorođenačkog sindroma respiratornog distresa (RDS), još uvijek postoje različiti stavovi. Evropski tim stručnjaka neonatologa je, nakon kritičkog pregleda svih savremenih dokaza, usaglasio smjernice 2007. godine. Postoje jaki dokazi o ulozi antenatalnih kortikosteroida u prevenciji RDS-a, ali nije sigurno je li davanje kortikosteroida više puta bez štetnih posljedica. Mnogi postupci u svrhu stabilizacije nedonoščeta po rođenju, kao primjena kiseonika te ventilacija pozitivnim pritiskom, nisu zasnovani na dokazima i mogu ponekad biti štetni.
Primjena egzogenog surfaktanta je od najveće važnosti u liječenju RDS-a, ali još uvijek nije jasno koji je preparat
najbolji, koja je optimalna doza i vrijeme primjene za pojedinu dob trudnoće. Mehanička ventilacija može biti presudna za preživljenje, ali isto tako oštećuje pluća i stoga treba razviti protokole kako bi se izbjegla mehanička ventilacija, kada je to moguće, a primijenio kontinuirani pozitivni pritisak preko nosa. Kako bi se novorođenčadi s RDS-om osigurao što bolji ishod, važne su potporne mjere kao što je održavanje tjelesne temperature, ravnoteža tečnosti, adekvatna prehrana, liječenje arterijskog duktusa i podrška cirkulacije kako bi se krvni pritisak održavao u normalnim granicama.

Štampa

MRSA I KAKO SE ZAŠTITI

Posted in SP članci

Stafilokokus aureus ili zlatni stafilokok je bakterija iz grupe stafilokoka. Ime je dobio po žuto-zelenoj boji njegovih kolonija. Patogen je i izaziva mnoštvo različitih infekcija i intoksikacija počev od manjih infekcija kože (furunkul, karbunkul, infekcija rane itd) do teških bolesti poput sepse, zapaljenja pluća, apscesa, sindroma toksičnog šoka itd.

Znači, iz svakoga lokalnog žarišta infekcija se može širiti limfom ili krvlju po cijelom tijelu te izazvati sepsu i udaljenu gnojnu upalu bilo gdje u organizmu.
Prirodno prebivalište stafilokoka je čovjekova koža te površina brojnih drugih sisavaca i ptica, a može se naći i na sluznicama te u crijevu kao prolazna flora. Najčešće se nađe u predvorju nosa, pazusima i preponama, dok područje oko anusa rjeđe naseljava. Nakon poroda stafilokok naseljava kožu i predvorje nosa novorođenčeta, sluznicu nosnog dijela ždrijela i često probavni sistem i vaginu, a kod mnogih ostaje trajno. U slučaju oštećenja kože ili sluznice, stafilokoki dospijevaju u tkivo i ondje izazivaju lokalnu infekciju. Prisutni su i na predmetima opšte upotrebe, ali i u mlijeku te drugim prehrambenim proizvodima, gdje najčešće dospijevaju preko čovjekovih ruku.

Štampa

UPALE SREDNJEG UVA

Posted in SP članci

Serozna upala srednjeg uva (Otitis media seroza)


Nazofaringealno ušće Eustahi-jeve tube (kanala koji spaja nosnu šupljinu sa šupljinom srednjeg uva kroz koji se srednje uvo ventiliše; srednje uvo je prostor iza bubne opne u kome se nalaze slušne koščice koje pojačavaju talas zvuka i prenose ga na unutrašnje uvo) može biti blokirano limfoidnim tkivom, edematoznom alergijskom mukozom, tumorom itd. Pod ovim uslovima srednje uvo postaje zatvoreni prostor i gasovi zatvoreni u njemu djelimično se resorbuju. Nastali negativni atmosferski pritisak uzrokuje transudaciju žućkaste tečnosti iz kapilarnih nakupina mukoze u srednje uvo što uzrokuje otežano pomjeranje slušnih koščica i oštećenje sluha.

Youtube kanal "Savjeti pedijatra"