Dr Dragan Đokanović u Mastrihtu

      

U Mastrihtu je od 15. do 18. juna 2016. godine održan 15. Evropski kongres perinatalne medicine.

https://www.eiseverywhere.com/